Ängelnätverk och investeringar

CONNECTs Affärsängelnätverk

Connect är den självklara mötesplatsen för affärsänglar och entreprenörer i Sverige. Connect har drivit affärsängelnätverk sedan start 2000 och idag består nätverket av ca 450 affärsänglar. Som affärsängel hos CONNECT får du tillgång till ett starkt flöde av spännande bolag för din investering. De bolag du sätts i kontakt med är små företag som alla har tillväxtpotential. Bolagen kan vara både nystartade eller etablerade i tillväxtfas.

CONNECTs nätverk är medlem i Svenska Riskkapitalföreningen och i den europeiska intresseorganisationen EBAN (European Business Angels Network). Nätverken bjuds regelbundet in för att träffa företag som har genomgått CONNECTs processer Språngbrädan® och FöretagsAcceleratorn®.

Som medlem erbjuds du bl.a.:

  • Inbjudan till regelbundna investeringsträffar där tillväxtföretag, som söker kapital, presenterar sig.
  • Möjlighet till individuella möten med tillväxtföretag.
  • Access till CONNECTs digitala plattform GUST som ger tillgång till investeringsmöjligheter regionalt såväl som nationellt och på sikt även på nordisk basis.
  • Seminarier och utbildningar speciellt riktade till investerare i tidiga bolag.

För mer information om affärsängelnätverket i din region ber vi dig besöka våra regionala sidor.

För dig som söker investerare:

För att man skall kunna söka kapital via CONNECTs affärsänglar måste man först framgångsrikt gå igenom CONNECT-processen.

CONNECT vänder sig till företag med potential, skalbarhet och innovationshöjd. Vi vill även att man har kommit en bit på vägen och har en första affärsplan klar. Man måste uppfylla dessa kriterier för att bli antagen i CONNECT-processen, som är kostnadsfri för entreprenörerna.

Känner ni att ni uppfyller kriterierna för att gå CONNECT-processen? I så fall är ett nästa steg att ta kontakt med närmsta CONNECT-region för en fortsatt diskussion.

Vill du veta mer om affärsänglar eller är intresserad av att bli en affärsängel kontakta:

Martin Johansson, Connect Öst, martin.johansson@connectost.se, 0737-302 424

Karl Malmström, VD Connect Väst, km@connectvast.se, 0739-414 758

Anders Gothefors, VD Connect Norr, anders.g@connectnorr.org, 0703-351 919

Eva Ohlstenius, VD Connect Skåne, eo@connectskane.se, 0733-525 452

Virginie Delporte, VD Connect Uppsala, vd@connectuppsala.se, 0769-411 988

Anna Frisk, VD Connect Sydost, anna.frisk@connectsydost.se, 0768-858 579

 

Svenska tillväxtföretag kan andas ut – affärsänglar har kapitalet

Rapport – Affärsängelnätverk och Investeringar – Ladda ner den här.

ai_rapport_omslagDen här undersökningen och rapporten är till för dig som både vill ha mer fakta och statistik kring affärsänglar i allmänhet och Connects affärsänglar i synnerhet, men även för dig som är affärsängel idag eller funderar på att bli det. Att hitta rätt bolag att investera i är inte det lättaste, det startar omkring 70 000 företag per år i Sverige och långt ifrån alla är lämpliga för affärsängelinvesteringar. Lämpliga bolag har stor tillväxtpotential, en skalbarhet i sin affärsidé, men det viktigaste är att det finns ett drivet entreprenöriellt team bakom företaget. Eftersom affärsänglar inte bara bidrar med sitt kapital till bolaget, utan även sin kompetens, engagemang och kontaktnät, så är det även betydelsefullt för de flesta affärsänglar att man förstår sig på affären. Och som för de flesta människor – så förstår man bäst det man själv har erfarenhet av. Det krävs med andra ord olika typer av investerare, med olika kompetens och erfarenheter för att kunna matcha de bolag som startas idag.

Connect Sverige har ungefär 450 affärsänglar, varav 250 är aktiva, vilka även utgjorde urvalet av denna undersökning. 193 affärsänglar svarade på telefonintervjun som gjordes under sommaren 2013. Studien har gjorts i samarbete mellan Connect Sverige och Ratio, med Energimyndigheten och Vinnova som finansiärer.

Förhoppningsvis kan denna undersökning bidra till en ökad förståelse för hur affärsänglar arbetar och vad som är viktigt för dem när de investerar i tidiga bolag. Kanske kan rapporten också bidra till att skapa bättre incitament för att fler personer ska investera i tidiga bolag och att de affärsänglar som redan har tagit steget, ska bli mer framgångsrika. På detta sätt ökar vi tillgången till kapital för bolag i tidiga skeden och därmed möjliggör att fler svenska företag blir framgångsrika.

Rapporten finansieras av

ai_rapport_finansiarer

 


Våra finansiärer och huvudpartner

Differ Energimyndigheten