Våra regionala kontor

Har du upptäckt CONNECT i din region?

CONNECT finns idag representerat i sex regioner; Öst, Väst, Sydost, Norr, Uppsala och Skåne. Många av de regionala nätverken har i sin tur dessutom flera lokala kontor.

Läs mer på ditt regionala CONNECT-kontor:

CONNECT Öst
CONNECT Väst
CONNECT Sydost
CONNECT Norr
CONNECT Uppsala
CONNECT Skåne

Samtliga regionala CONNECT-nätverk är ideella föreningar som finansieras genom partner och medlemmar. Varje nätverk har en egen styrelse och VD som driver den regionala verksamheten. 


Våra finansiärer och huvudpartner

Differ Energimyndigheten