CONNECT:s uppdrag

CONNECT:s uppdrag är att verka som en mötesplats för entreprenörer, forskare och investerare. Genom detta kan kunskap, erfarenhet och kontakter överföras mellan nya och etablerade företag.

Vi hjälper entreprenörer och tillväxtföretag att paketera och kommersialisera sina idéer i övergångsfasen till marknaden. Verksamheten drivs i regionala nätverk kring universitet och högskolor. CONNECT är ett privat initiativ utan vinstintresse som främst finansieras av våra partner i näringslivet.

Sätter entreprenören i kontakt med investerare

Vår kärnverksamhet är språngbrädeprocessen som riktar sig till entreprenörer i tillväxtföretag. I den processen får entreprenören individuell coachning och stöd inför språngbrädan – tillfället där företaget får presentera sin affärsidé för en skräddarsydd panel. Språngbrädan sätter entreprenören i fokus och har syftet att förbereda inför kommande kontakter med investerare, partner och kunder. 


Våra finansiärer och huvudpartner

Differ Energimyndigheten