Bakgrund

CONNECT San Diego, USA

CONNECT har sitt ursprung i Kalifornien, USA. The University of California i San Diego har sedan starten 1986 drivit CONNECT med syftet att tidigt koppla samman entreprenörer med företagsutvecklande resurser som har kapital och kompetens.

San Diego hade dominerats av försvarsverksamheter och när dessa avvecklades uppkom ett stort behov av att starta nya företag. San Diegos kommun och företagsorganisationer kontaktade universitetet och bad dem starta en verksamhet med målet att förnya näringslivet i området. Universitetet antog utmaningen och utformade konceptet CONNECT. Detta visade sig vara mycket framgångsrikt och ett stort antal företag fick via CONNECT tillgång till kapital för att starta upp sina verksamheter. Läs mer om CONNECT på internationell nivå.

CONNECT Sverige

1996 reste Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Riskkapitalföreningen till USA där de kom i kontakt med CONNECT. Två år senare presenterades idén till att starta en liknande verksamhet i Sverige på ett möte på IVA i Stockholm. Som ett resultat av detta bildades CONNECT Sverige 1998. 


Våra finansiärer och huvudpartner

Differ Energimyndigheten