Nationella partner

EMH_Logotyp_CMYK

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Energimyndigheten utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Energimyndigheten vill genom det nationella medlemskapet i CONNECT skapa bättre förutsättningar för svenska miljöteknikföretag att lyckas, genom bland annat kompetenstillförsel från CONNECTs nätverk,  samt ökad andel privat kapital.

Energimyndigheten är en av landets största finansiärer av forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet. Energimyndigheten stöttar också svenskt näringsliv genom stöd till utveckling av innovationer och nya affärsidéer.  De företag Energimyndigheten stöder ska ha potential att bidra till ökad produktion av förnybar energi eller effektivare energianvändning, med tillväxt och konkurrenskraft som resultat.

www.energimyndigheten.se

 

 Differ_logo

Om oss
Vi är strategikonsulter specialiserade på varumärkesutveckling. Vår kunskap hjälper dig att fatta strategiska beslut samt utveckla dina produkter, medarbetare och din affär utifrån ett varumärkesperspektiv.

Vi ser varumärket som en oslagbar förändringsmotor. Genom att arbeta med ditt varumärke riktar du din verksamhet mot ett tydligt och relevant mål. En process som leder till ökad effektivitet och gemensamt fokus i alla led inom företaget eller organisationen.

www.differ.se


Våra finansiärer och huvudpartner

Differ Energimyndigheten